top of page

Condicións de compra

 

 

1. DATOS

 

Amable García Varela

N.I.F: 76.359. 596-X

Travesía Campo do rego, 19

15117- Laxe- A Coruña- Galiza

 

Contacto: amablegarciav@gmail.com / 609 803 653

 

 

 

2. INFORMACIÓN XERAL

 

Pedímoslle que lea atentamente as nosas condicións de compra e a nosa política de privacidade antes de realizar un pedido. Se vostede non está de acordo con todas as condicións de compra e coa política de privacidade, non debe realizar ningún pedido.

 

A aceptación das condicións de compra e a validación do pedido por parte do cliente supón expresamente o coñecemento e aceptación destas condicións xerais de contratación como parte da celebración do contrato.

 

 

 

3. SISTEMA DE VENTA

 

Internet, mediante o contacto por correo electrónico.

 

 

 

4. PEDIDOS

 

IMPORTANTE: Para realización dun pedido cómpre ser maior de idade!

 

Ao realizar un pedido, o cliente deberá rexistrar datos persoais, co obxectivo da correcta entrega dos produtos adquiridos.

Estes datos serán tratados con total confidencialidade. Pode ver a nosa política de privacidade para maior información.

 

ACEPTACIÓN DO PEDIDO:

 

No momento da formalización do pedido,  enténdese prestado o consentimento do cliente para a validez e eficacia do contrato de compravenda que obriga ás partes.

O compromiso de venta e entrega do produto ofertado queda supeditado ao stock e dispoñibilidade do mesmo até fin de existencias, e co compromiso de calidade e servizo ao cliente, intentarase en todo momento que os produtos publicitados estean dispoñíbeis . Porén , de concorrer circunstancias excepcionais que provoquen o fin de existencias do produto, o pedido e o contrato subscrito entre as partes quedará sen efecto pola presente cláusula, restituíndo integramente ao cliente as cantidades pagadas por el mesmo.

 

 

 

5. PREZOS

 

O prezo de cada produto vén claramente determinado na páxina web do mesmo. O prezo e as condicións de venda poderán variar, pero sempre prevalecerán para o cliente o prezo e as condicións vixentes no momento de realizar o pedido agás que se trate dun erro do sistema ou un fallo tipográfico obvio, caso no que se avisaría ao cliente para informalo do mesmo.

 

En relación ao Imposto sobre o Valor Engadido, aplicarase o tipo impositivo do 21% vixente para a península, ámbito de venda da nosa tenda virtual.

 

 

 

6. FORMAS DE PAGO

 

Estos son os nosos métodos de pago:

 

Paypal:

É un dos sistemas máis utilizados en internet para realizar pagos mediante tarxeta de crédito.

 

Se seleccionas este medio de pago, por email concretaremos os datos para poder realizar o pago correctamente.

É unha transacción totalmente segura. Os datos introducidos en ningún momento son visualizados nin almacenados por www.amablegarcia.gal, xa que todo o proceso se realiza nos propios servidores de Paypal.

 

Máis información en www.paypal.com

 

Transferencia Bancaria:

Podes facer o teu pago mediante transferencia Bancaria a cal falicitaremos por email, contacta connosco!

 

 

 

7. FORMA , GASTOS E PRAZOS DE ENVIO

 

CARACTERÍSTICAS DOS ENVIOS:

 

Só se realizan envíos a Galiza e ao resto do Estado (península), para envíos ás isllas ou a outros países escribenos a amablegarciav@gmail.com  para preguntarnos sobre o prezo e a forma de envío.

 

Os produtos adquiridos entregaranse de xeito gratuíto no enderezo de entrega que o cliente sinale no seu pedido online, a través de diferentes empresas de transporte urxente de recoñecido prestixio na península.

 

Os prazos de transporte pódense ver alterados por incidencias extraordinarias do transportista por dificultades na entrega da mercadoría , pero o prazo xeral de entrega é de 48/72 horas. Todos os pedidos serán enviados no mismo día no que son recibidos, sempre e cando sexan realizados antes das 13:00 horas e no caso de transferencia bancaria teremos que esperar a que o diñeiro esté na nosa conta. Os pedidos recibidos pasadas as 13:00h, serán enviados o día laboral seguinte.

 

A entrega será realizada no domicilio designado polo cliente. En caso de ausencia do mesmo, a empresa de mensaxería deixará un aviso coas instrucións para solicitar unha nova entrega.

 

 

 

8. DEREITOS DO CLIENTE E POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

 

Amable Garcia Varela garante aos seus clientes a posibilidade de anular o seu pedido en calquera momento e sen ningún custo sempre que a anulación se comunique antes de que o pedido fora posto a disposición do transportista para o seu envío.

 

O cliente dispoñerá dun prazo de 14 días desde a recepción do pedido para realizar a devolución do produto adquirido. O cliente comunicará a Amable García Varela dentro do prazo estipulado o seu desexo de exercitar o dereito de devolución. O pedido devolto deberá ser entregado nas mesmas condiciones en que se recibiu , xunto coa factura emitida, a Amable García Varela, correndo o cliente cos gastos de devolución de regreso ao enderezo de Amable García Varela.

O cliente poderá devolver calquera produto comprado na tenda virtual www.amablegarcia.gal ,sempre e cando os produtos non foran abertos nin usados e conserven o seu embalaxe e etiquetaxe orixinal. Nestes casos devolverase o diñeiro da compra a través dun abono na tarxeta de crédito, mediante una transferencia bancaria á conta indicada polo cliente.

 

Para calquera incidencia relacionada coa devolución de produtos da nosa tenda pode contactar con nosco a través do correo amablegarciav@gmail.com

Formas de pago
Forma, gastos e prazos de envío
Política de devolucións
bottom of page