top of page

Política de privacidade

 

 

Protección de datos

 

Aos efectos previstos na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, e en cumprimento do seu art. 5, Amable García Varela infórmao de que os seus datos serán incluídos en ficheiros de tratamento automatizado ou manual, titularidade da devandita entidade e debidamente rexistrados na Axencia Española de Protección de Datos, coas finalidades de: xestión de clientes e facturación.

 

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición solicitándoo por escrito, previa acreditación da súa identidade, ao seguinte enderezo: AMABLE GARCÍA VARELA- TRAVESÍA CAMPO DO REGO, 19- 15117- LAXE- A CORUÑA.

 

 

 

Rexistro de acceso

 

Esta web emprega cookies para o acceso dos usuarios/as a determinados contidos. Estas cookies tan só asocian anonimamente un usuario/a ao seu equipo para o proceso de xeración de estatísticas e control de acceso, sen proporcionar referencia ningunha pola que se poidan obter datos persoais. No caso de que haxa un uso de cookies do que se poida derivar algún dato de carácter persoal, os usuarios/as serán informados/as convenientemente de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

 

Podes negarte a aceptar cookies activando a configuración no teu navegador que permite rechazar as cookies. Non obstante, si seleccionas esta configuración, se cadra non poderás acceder a determinadas partes del Sitio Web.

 

 

 

Exención de responsabilidade

 

Esta web contén enlaces a outras páxinas web, o que non supón a aceptación de responsabilidade ningunha sobre o contido destas webs. Unha vez que un usuario/a se atope nunha destas webs deberase ater ás indicacións legais que esa web indique. No caso de que un usuario/a considere que algún dos enlaces leva a unha páxina web inadecuada, pódese poñer en contacto con nós para propoñer a súa eliminación ou modificación.

 

 

 

bottom of page